Zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia otrzymania zamówionych Produktów, a do jego zachowania wystarczy odesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:
 • w formie formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@piterparts.pl
 • w formie pisemnej na adres: PiterParts Sp. z o. o., Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice.

Mogą Państwo skorzystać z formularza zwrotu dostępnego poniżej lub przykładowego formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Prosimy o odesłanie lub przekazanie zwracanych Produktów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni, ponosząc jednocześnie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep rurka-miedziana.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 4. Zwracane produkty prosimy wysłać na adres:

   PITERPARTS SP. Z O.O.

   ul. Czesława Miłosza 19

  43-600 Jaworzno

 1. Do przesyłki prosimy dołączyć oryginał dowodu zakupu (w przypadku zwrotu całego zamówienia) lub podać nr paragonu.
 1. W przypadku chęci wymiany produktu na inny, prosimy dokonać procedury zwrotu opisanej powyżej, a następnie złożyć nowe zamówienie w Sklepie. Wymiany mogą Państwo dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów.

FORMULARZ ZWROTU PDF

Reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Mogą Państwo skorzystać z naszego wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Po wykryciu wady mogą Państwo:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady. 
 1. Reklamowany produkt lub produkty prosimy wysłać na nasz koszt na adres:

   PITERPARTS SP. Z O.O.

   ul. Czesława Miłosza 19

   43-600 Jaworzno

   z dopiskiem: Reklamacja

 1. Do Państwa reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
 2. Więcej szczegółowych informacji na temat reklamacji produktów znajduje się w Regulaminie Sklepu Rurka-miedziana.pl (§7).

FORMULARZ REKLAMACJI

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajdą Państwo platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi dla przedsiębiorców i konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.